(1)
Ożóg, M. Wacław Uruszczak, Opera Historico-Iuridica Selecta. Prawo Kanoniczne – Nauka Prawa – Prawo Wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, S. 557. 10.14746/cph 2019, 70, 435-439.