(1)
Króliczek, P. Obrona Rozprawy Doktorskiej Mgr. Grzegorza Nancki. 10.14746/cph 2019, 70, 461.