(1)
Matuszewski, J.; Zakrzewski, A. O Wydawcach I Wydawaniu źródeł. Na Marginesie "Księgi Kryminalnej Miasta Krakowa Z Lat 1554-1625" I "Księgi Kryminalnej Miasta Dobczyc (1699-1737)" Słów Kilka. 10.14746/cph 2014, 66, 407-416.