(1)
Olszewski, H. W kręgu Historii Doktryn Politycznych I Prawnych Oraz Konstytucjonalizmu. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Pod Red. Dariusza Szpopera. „Gdańskie Studia Prawnicze” Tom XXVII, 2012, Ss. 270. 10.14746/cph 2014, 66, 493-495.