(1)
Tarkowski, M. Stan Wojenny W Prowincjach północno-Zachodnich Imperium Rosyjskiego I Jego wpływ Na Status Prawny Poddanych Cesarza Aleksandra II (1855-1881). 10.14746/cph 2019, 71, 41-55.