(1)
Mańka, D. Między Etatyzmem a Liberalizmem: Pojęcie suwerenności We Francuskiej myśli Polityczno-Prawnej. 10.14746/cph 2019, 71, 235-259.