(1)
Materniak-Pawłowska, M. Mikołaj Tarkowski, Polacy Na Litwie I Białorusi Pod rządami Aleksandra II (1855-1881) Studium Historyczno-Prawne, 2018. 10.14746/cph 2019, 71, 391-392.