(1)
Szulc, D. G. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stosunki Polsko-krzyżackie W średniowieczu – ujęcie Historyczno-prawne”, Poznań, 15 Maja 2019 R. 10.14746/cph 2019, 71, 418-419.