(1)
Tarkowski, M.; Materniak-Pawłowska, M. Nadanie Stopni Naukowych. 10.14746/cph 2019, 71, 419.