(1)
Jurkiewicz, J. Andrzej B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI-XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013, Campidoglio, Ss. 323. 10.14746/cph 2014, 66, 507-513.