(1)
Krzymkowski, M. Ewa M. Ziółek, Między Tronem I ołtarzem. Kościół I państwo W Księstwie Warszawskim, Lublin [2012], Ss. 800 + 4 Nlb. 10.14746/cph 2014, 66, 517-523.