(1)
Olszewski, H. Wiesław Daszkiewicz (1927-2013). 10.14746/cph 2014, 66, 539-541.