(1)
Majer, P. Przestępczość W Polsce W Latach 1944-1956. Próba Zestawień Sumarycznych Na Podstawie materiałów własnych Aparatu Policyjnego. 10.14746/cph 2019, 71.