(1)
Gawron, P. Dyscyplina W Szeregach Armii Polsko-Litewskiej Na Terenie MaƂopolski I Rusi Czerwonej W Czasie PrzygotowaƄ Do Wyprawy Chocimskiej W 1621 R. 10.14746/cph 2019, 71.