(1)
Konarski, M. Publiczne posługi Transportowe W Okresie Księstwa Warszawskiego W świetle Postanowień Dekretu Z Dnia 22 Maja 1810 Roku „względem Koni I podwód Dostarczonych Pod Transporty I wojskowych”. 10.14746/cph 2019, 71.