(1)
Fastyn, A. Problem wykładni Art. 114 Konstytucji Marcowej W świetle Orzecznictwa kościelnego W Sprawach małżeńskich. 10.14746/cph 2019, 71.