(1)
Mudel, I. Uchylanie Się Od obowiązku służby Wojskowej W Orzecznictwie Wojskowego Sądu Garnizonowego W Białymstoku W Latach 1944–1945 Na przykładzie Wybranych Spraw. 10.14746/cph 2019, 71.