(1)
Lityński, A. Rewizjonistyczna Historia Rewolucji Rosyjskiej I Stalinowskiego Terroru. Na Kanwie książki Sheili Fitzpatrick „Rewolucja Rosyjska". 10.14746/cph 2019, 71.