(1)
Rozwadowski, W.; Dajczak, W. Z Profesorem Władysławem Rozwadowskim Rozmawia Wojciech Dajczak. 10.14746/cph 2019, 71.