(1)
Pytel, M. Uwagi Nad Przekazem Dokumentu Fundacyjnego Klasztoru cystersów W Lądzie. 10.14746/cph 2020, 72, 121-136.