(1)
Mielnik, H. Prawo Sprawdzenia Prawomocnych Orzeczeń sądów Polskich (nieniemieckich) W Generalnym Gubernatorstwie W Okresie II Wojny światowej. Orzecznictwo Wyższego Sądu Niemieckiego W Radomiu. 10.14746/cph 2020, 72, 211-240.