(1)
Zakrzewski, A. O niezbędności Warsztatu Historycznego. Na Marginesie Pracy Jana Majchrowskiego Wojewoda W Dawnej Polsce. 10.14746/cph 2020, 72, 350-359.