(1)
Krasowski, K. Nauka I Nauczanie Prawa Na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego Na Tle Innych Uniwersyteckich szkół Prawniczych W Polsce W Latach 1919–1939. 10.14746/cph 2021, 72, 143-171.