(1)
Matuszewski, J. Sąd Polubowny W Grazu – kształtowanie Się Organizacyjnej Koncepcji rozstrzygnięcia Sporu Granicznego I Podteksty Tego Procesu. 10.14746/cph 2021, 73, 233-258.