(1)
Szczygieł, T. Dolus Eventualis Jako Remedium Na Braki Legislacyjne Ustawodawstwa Karnego Polski Ludowej 1944–1969 – Analiza Prawna. 10.14746/cph 2021, 73, 141-157.