(1)
Obara, A. Organizacja Prokuratury Powszechnej według Ustawy Z 20 Lipca 1950 R. O Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 10.14746/cph 2021, 73, 241-252.