(1)
Zmierczak, M. Jerzy W. Ochmański, Teoria Sytuacjonizmu w zastosowaniu. Prusy i Rzesza Przed Trybunałem Państwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Prawo Nr 244, Poznań 2020, Ss. 379. 10.14746/cph 2021, 73, 283-286.