(1)
Snarski, T. Czesław Miłosz. Prawnik, który Wiersze pisał. Kilka Uwag między historią, Literaturą I Filozofią Prawa. 10.14746/cph 2023, 75, 265-283.