(1)
Grodziski, S. Refleksje O Nauce Historii Prawa, Jej „Czasopiśmie Prawno-Historycznym” I Jego Redaktorze. 10.14746/cph 2015, 67, 11-20.