(1)
Olszewski, H. Izabela Lewandowska-Malec, Demokracje Polskie. Tradycje – współczesność – Oczekiwania, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, Ss. 424. 10.14746/cph 2015, 67, 391-394.