(1)
Krzymkowski, M. Paweł Cichoń, Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827-1846. Studium Historyczno-Prawne, Kraków 2014, Ss. 439. 10.14746/cph 2015, 67, 397-399.