(1)
Kuryłowicz, M. Maria Zabłocka, Romanistyka Polska W Pierwszym dziesięcioleciu XXI Wieku, Liber, Warszawa 2013, Ss. 209. 10.14746/cph 2015, 67, 403-407.