(1)
Materniak - Pawłowska, M. Z dziejów sądów przysięgłych Na Ziemiach Polskich W XIX Wieku. 10.14746/cph 2014, 66, 121-148.