(1)
Tarnowska, A. Pruskie sądy Administracyjne Gwarantem Praw Podmiotowych? Organizacja sądów I Praktyka Orzecznicza Najwyższego Sądu Administracyjnego (OVG) a Prawa Polskiej mniejszości Narodowej (1875-1914). 10.14746/cph 2018, 67, 61-68.