(1)
Derek, M. Indywidualizm Czy Socjologizm? Zasada Swobody umów W Projektach Polskiego Kodeksu zobowiązań Z 1933 Roku Na Tle porównawczym. 10.14746/cph 2018, 67, 169-192.