(1)
Krzywoszyński, P. Maciej Mikuła, Prawodawstwo króla I Sejmu Dla małopolskich Miast królewskich (1386-1572), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, Ss. 382. 10.14746/cph 2018, 67, 334-337.