(1)
Olszewski, H. Zdzisław Pentek, Teodor Tyc (1896-1927). Biografi A, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Historycznej PTPN, T. 69, Poznań 2013, Ss. 155 + Dysk CD Z Ilustracjami. 10.14746/cph 2014, 66, 411-414.