(1)
Benincasa, Z.; Chmiel, A.; Urbańczyk, M.; Zmierczak, M.; Pomianowski, P.; Ławnikowicz, G.; Zakrzewski, A.; Chłopecki, T. Kronika. 10.14746/cph 2014, 66, 421-437.