(1)
Wolnicki, P. "Procedura Wyboru Rady Municypalnej W Królestwie Polskim (1830-1831)". 10.14746/cph 1, 68, 69-85.