(1)
Maciejewski, M. O współczesnych Badaniach Krakowskich Nad włoskim Faszyzmem. Rozważania wokół Prac Małgorzaty Kiwior-Filo I Joanny Sondel-Cedarmas. 10.14746/cph 2017, 68, 243-264.