(1)
Mikołajczyk, M. Akta Sejmikowe województw poznańskiego I Kaliskiego. Lata 1733-1763, Wyd. Michał Zwierzykowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, Ss. XXII + 986. 10.14746/cph 2017, 68, 310-313.