(1)
Wąsowicz, M. Władysław T. Kulesza, Państwo W myśli Politycznej I Ustrojowo-Prawnej Wacława Makowskiego, Wyd. „Nauka I Technika”, Warszawa 2014, Ss. 829. 10.14746/cph 1, 68, 316-320.