(1)
Głuszak, M. Problematyka sądownictwa Polubownego W Rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788). 10.14746/cph 1, 68, 85-108.