(1)
Filipczak, P. Szymon Olszaniec, Prefektura Praetorio Italii, Illyrikum I Afryki (312-425 n.E.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, Ss. 323. 10.14746/cph 2017, 68, 373-377.