(1)
Benincasa, Z.; Kowalczyk, T.; Fokt, K.; Mikuła, M.; Kanecki, O.; Olszewski, H.; Szymura, M.; Głuszak, M. Kronika. 10.14746/cph 2017, 68, 393-407.