Pyter, M. (2018). Ewolucja ustawodawstwa oświatowego w Anglii w XIX i XX wieku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(1), 67–81. https://doi.org/10.14746/cph.2017.1.4