Delimata-Proch, M. (2018). Cudzołóstwo w praktyce prawa miejskiego Rzeczypospolitej na przykładzie „Księgi czarnej złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu” (koniec XVII–XVIII wieku). Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(1), 175–192. https://doi.org/10.14746/cph.2017.1.8