Błaszczyk, C. (2018). Nowy Ład wobec tradycji klasycznej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(1), 243-266. https://doi.org/10.14746/cph.2017.1.11