Dąbrowski, K. (2018). „Obecność” średniowiecza w kształceniu studentów wydziałów prawa. Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(1), 267–282. https://doi.org/10.14746/cph.2017.1.12