Sylwestrzak, A. (2018). Artykuł recenzyjny „Słownika historii doktryn politycznych” wydanego przez Wydawnictwo Sejmowe, w sześciu tomach w latach 1997–2016. Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(1), 283-299. https://doi.org/10.14746/cph.2017.1.13